Paradaox  PASB 458

Arabiskt Fullblod pl

Parada är ett sto som föddes 1895 i Polen.

Parada föddes upp av Slawuta.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Paradas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/(G)
placeholder image

Avkommor

Parada har följande avkommor i hästkatalogen:

Rymnikox  pl

Arabiskt Fullblod

Kortezox  pl

Arabiskt Fullblod

Cercleox  pl

Arabiskt Fullblod

Seglawi Ardzebiox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Krytyka IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Gontaox  pl

Arabiskt Fullblod

Gontaox  pl

Arabiskt Fullblod

Heladaox  pl

Arabiskt Fullblod

Hamaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlan Abu-Argubox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Carambaox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Krzywdaox  pl

Arabiskt Fullblod

Semhanox  eg

Arabiskt Fullblod

Dalmacjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Maroccoox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlan Aby-Argubox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Czeszkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Tamizaox  pl

Arabiskt Fullblod

Inzynierox  pl

Arabiskt Fullblod

Kaljulacjaox  pl

Arabiskt Fullblod