Gontaox  

Arabiskt Fullblod pl

Gonta är ett sto som föddes 1855 i Polen.

Gonta föddes upp av Slawuta.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Gontas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(a)/(gG)
placeholder image

Avkommor

Gonta har följande avkommor i hästkatalogen:

Gontaox  pl

Arabiskt Fullblod

Witoldox  pl

Arabiskt Fullblod

Atlasox  pl

Arabiskt Fullblod

Kanarysox  pl

Arabiskt Fullblod

Sawicka Anusia  pl

Partbred Arab (Arabiskt halvblod)

Managaox  pl

Arabiskt Fullblod

Managiox  eg

Arabiskt Fullblod

Gazellaox  sy

Arabiskt Fullblod

Metkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kanarysox  pl

Arabiskt Fullblod

Dzielfox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Persjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Tokarska  pl

Partbred Arab (Arabiskt halvblod)

Janczar-Agaox  pl

Arabiskt Fullblod

Szweykowska  pl

Konik

Heladaox  pl

Arabiskt Fullblod

Szumka IIIox  pl

Arabiskt Fullblod

Szumka IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Hajlanox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Polkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Demianka  pl

Partbred Arab (Arabiskt halvblod)

Siglawiox

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Demianka  pl

Konik

Woloszkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Szumka IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Hajlanox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Polkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kara Szumka  pl

Partbred Arab (Arabiskt halvblod)

Szumka Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Woloszka  pl

Konik