Dalmacjaox  PASB 418

Arabiskt Fullblod pl

Dalmacja är ett sto som föddes 1884 i Polen.

Dalmacja föddes upp av Prins R. D. Sanguszko.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Dalmacjas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(G)
placeholder image

Avkommor

Dalmacja har följande avkommor i hästkatalogen:

Maroccoox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlan Aby-Argubox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Czeszkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Hektorox  pl

Arabiskt Fullblod

Abu Heilox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Rozalindaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kruchlaox  pl

Arabiskt Fullblod

Nezdyox  pl

Arabiskt Fullblod

Akraox  pl

Arabiskt Fullblod

Tamizaox  pl

Arabiskt Fullblod

Inzynierox  pl

Arabiskt Fullblod

Hektorox  pl

Arabiskt Fullblod

Abu Heilox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Rozalindaox  pl

Arabiskt Fullblod

Zalotnaox  pl

Arabiskt Fullblod

Emir-Handzarox  pl

Arabiskt Fullblod

Moldawiankaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kaljulacjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Hadzi-El-Mekkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Seglawi Ardzebiox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Rewoltaox  pl

Arabiskt Fullblod

Lubaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlan Aby-Argubox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Pruszynaox  pl

Arabiskt Fullblod