Krzywdaox  

Arabiskt Fullblod pl

Krzywda är ett sto som föddes 1890 i Polen.

Krzywda föddes upp av Slawuta.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Krzywdas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(G)
placeholder image

Avkommor

Krzywda har följande avkommor i hästkatalogen:

Semhanox  eg

Arabiskt Fullblod

Dalmacjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Maroccoox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlan Aby-Argubox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Czeszkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Hektorox  pl

Arabiskt Fullblod

Kruchlaox  pl

Arabiskt Fullblod

Tamizaox  pl

Arabiskt Fullblod

Inzynierox  pl

Arabiskt Fullblod

Hektorox  pl

Arabiskt Fullblod

Zalotnaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kaljulacjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Hadzi-El-Mekkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Lubaox  pl

Arabiskt Fullblod