Elsissaox  PASB 75

Arabiskt Fullblod pl

Elsissa är ett sto som föddes 1930 i Polen.

Elsissa föddes upp av Bronice.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Elsissas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(G)
placeholder image

Avkommor

Elsissa har följande avkommor i hästkatalogen:

Floksox  pl

Arabiskt Fullblod

Bakszyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Ilderimox  tr

Arabiskt Fullblod

Paradaox  pl

Arabiskt Fullblod

Rymnikox  pl

Arabiskt Fullblod

Krzywdaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kalinaox  pl

Arabiskt Fullblod

Ibrahimox  sy

Arabiskt Fullblod

Heijerox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Faliteox  tr

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Lezginkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Obejan Szarakiox

Arabiskt Fullblod

Zalotnaox  pl

Arabiskt Fullblod

Arabjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Koheilan IV-11ox  hu

Arabiskt Fullblod

Koheilan IVox  hu

Arabiskt Fullblod

Koheilan IIox  hu

Arabiskt Fullblod

124 O'Bajanox  hu

Arabiskt Fullblod

216 Semrieox  sa

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Anielkaox  at

Arabiskt Fullblod

Amurathox  de

Arabiskt Fullblod

Tajar IVox  de

Arabiskt Fullblod

Koheil IIIox  de

Arabiskt Fullblod

Belgjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Mazepaox  pl

Arabiskt Fullblod

Japoniaox  pl

Arabiskt Fullblod