Lalaox  PASB 864

Arabiskt Fullblod pl

Lala är ett sto som föddes 1938 i Polen och dog 1955. Hon blev 17 år gammal.

Lala föddes upp av Wodzislaw.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Lalas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(G)
placeholder image

Avkommor

Lala har följande avkommor i hästkatalogen:

Amurath Sahibox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath II  de

Shagya Arab

Amurathox  de

Arabiskt Fullblod

Tajar IVox  de

Arabiskt Fullblod

Koheil IIIox  de

Arabiskt Fullblod

248 Shagya V

Shagya Arab

Shagya V  ro

Shagya Arab

213 Gidran XIXox  hu

Arabiskt Fullblod

Sahibaox  pl

Arabiskt Fullblod

Nana Sahib Iox  de

Arabiskt Fullblod

Selimox  de

Arabiskt Fullblod

Smyrnaox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Donkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Schechan-Schammarox

Arabiskt Fullblod

Koheilan II-ox  hu

Arabiskt Fullblod

Elsissaox  pl

Arabiskt Fullblod

Floksox  pl

Arabiskt Fullblod

Bakszyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Ilderimox  tr

Arabiskt Fullblod

Paradaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kalinaox  pl

Arabiskt Fullblod

Ibrahimox  sy

Arabiskt Fullblod

Lezginkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Arabjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Koheilan IV-11ox  hu

Arabiskt Fullblod

Koheilan IVox  hu

Arabiskt Fullblod

216 Semrieox  sa

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Anielkaox  at

Arabiskt Fullblod

Amurathox  de

Arabiskt Fullblod

Belgjaox  pl

Arabiskt Fullblod