Koalicjaox  

Arabiskt Fullblod pl

Koalicja är ett sto som föddes 1918 i Polen.

Koalicja föddes upp av Herghelia Rădăuţi.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Koalicjas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(G)

Avkommor

Koalicja har följande avkommor i hästkatalogen:

Koheilan IVox  hu

Arabiskt Fullblod

Koheilan IIox  hu

Arabiskt Fullblod

Koheilan Adjuzeox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

91 Jussufox  hu

Arabiskt Fullblod

Jussufox  hu

Arabiskt Fullblod

El-Delemiox  at

Arabiskt Fullblod

124 O'Bajanox  hu

Arabiskt Fullblod

O'Bajanox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

O'bajanox

Arabiskt Fullblod

Manechieox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

145 Gazlanox  hu

Arabiskt Fullblod

Gazlanox  hu

Arabiskt Fullblod

23 Abdul Azizox  hu

Arabiskt Fullblod

238 Amurathox  at

Arabiskt Fullblod

Amurathox  de

Arabiskt Fullblod

Tajar IVox  de

Arabiskt Fullblod

Tajar IIIox  de

Arabiskt Fullblod

Obejaox  de

Arabiskt Fullblod

Koheil IIIox  de

Arabiskt Fullblod

Mehemed Aliox  hu

Arabiskt Fullblod

Selma Vox  de

Arabiskt Fullblod

Maltaox  pl

Arabiskt Fullblod

Handzarox  pl

Arabiskt Fullblod

Hamiox  eg

Arabiskt Fullblod

Azjatkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Republikaox  pl

Arabiskt Fullblod

Ezrak-Seglawiox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Heraldykaox  pl

Arabiskt Fullblod