Abu Mlechox  PASB 2

Arabiskt Fullblod pl

Abu Mlech är en hingst som föddes 1902 i Polen.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Abu Mlechs och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

gG/C?

Avkommor

Abu Mlech har följande avkommor i hästkatalogen:

Mlech Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Krzyzyk Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Krzyzykox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Zulejma IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Hamiox  eg

Arabiskt Fullblod

Zulejma Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Doraox  pl

Arabiskt Fullblod

Mlechox  pl

Arabiskt Fullblod

Guth-Beyox  eg

Arabiskt Fullblod

Mlechaox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Rozkaox  pl

Arabiskt Fullblod

El Delemiox  hu

Arabiskt Fullblod

Bona Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Laniaox  pl

Arabiskt Fullblod

Al Nabiox  pl

Arabiskt Fullblod

Siglawiox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Kapusciankaox  pl

Arabiskt Fullblod

El Delemiox  hu

Arabiskt Fullblod

Gazella Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Pamelaox  pl

Arabiskt Fullblod

El-Kebir Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Hadudy Iox  at

Arabiskt Fullblod

Rozmaitaox  pl

Arabiskt Fullblod

Laniaox  pl

Arabiskt Fullblod

Hamiox  eg

Arabiskt Fullblod

Gazella Iox  pl

Arabiskt Fullblod