Abu Mlechox  PASB 2

Arabiskt Fullblod pl

  • 2.197%
  • 10.4%
  • 86.7%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Abu Mlech's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av honom består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Abu Mlech's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
50% 1 1:a led Laniaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1896
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
50% 1 1:a led Mlech Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1897
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Pamelaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1890
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Krzyzyk Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1886
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Al Nabiox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1887
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Doraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1886
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
15.63% 3 4:e led El Delemiox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1863
1852--10 - Hadla
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 2 4:e led Hamiox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1851
12.5% 1 3:e led Rozkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led El-Kebir Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1878
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Krzyzykox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1869
12.5% 2 4:e led Gazella Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1859
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Zulejma IIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Laniaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Mlechox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1864
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Kapusciankaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Siglawiox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
7.81% 3 5:e led Hadla Iox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1857
1852--10 - Hadla
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
7.81% 3 5:e led Gazellaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1840
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
7.81% 3 5:e led El Delemiox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1848
6.25% 2 5:e led Abiatox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Zulejma Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Rozmaitaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1868
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Guth-Beyox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Hadudy Iox Födelseland at
Arabiskt Fullblod
f.1862
6.25% 1 4:e led Bona Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1860
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Mlechaox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1840
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 3 6:e led Saharaox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1840
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.91% 3 6:e led Hadlaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1852
1852--10 - Hadla
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Perkulaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 2 6:e led Kohejlanox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1841
3.13% 1 5:e led Sahara Slepkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1845
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Hadudyox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1850
3.13% 1 5:e led Dahomanox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1867
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Bagdadox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1837
3.13% 1 5:e led Sahara IIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Hamameox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1849
1.56% 1 6:e led Bonitaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Dahomanox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
f.1846
1.56% 1 6:e led El Bedaviox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1817
0.78% 1 7:e led Dahamaox Födelseland --
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1835
0.78% 1 7:e led Quiduan El Harzanox Födelseland --
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1836