Mlech Iox  

Arabiskt Fullblod pl

Mlech I är en hingst som föddes 1897 i Polen.

Mlech I föddes upp av Jablonów.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Mlech Is och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/(A)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Mlech I har följande avkommor i hästkatalogen:

Krzyzyk Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Krzyzykox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Zulejma IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Hamiox  eg

Arabiskt Fullblod

Zulejma Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Dahomanox  pl

Arabiskt Fullblod

Sahara Slepkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Doraox  pl

Arabiskt Fullblod

Mlechox  pl

Arabiskt Fullblod

Guth-Beyox  eg

Arabiskt Fullblod

Mlechaox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Rozkaox  pl

Arabiskt Fullblod

El Delemiox  hu

Arabiskt Fullblod

El Delemiox  eg

Arabiskt Fullblod

Hadla Iox  hu

Arabiskt Fullblod

Bona Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Bagdadox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Perkulaox  pl

Arabiskt Fullblod