Doraox  PASB 404

Arabiskt Fullblod pl

Dora är ett sto som föddes 1886 i Polen.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Doras och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/(A)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Dora har följande avkommor i hästkatalogen:

Mlechox  pl

Arabiskt Fullblod

Guth-Beyox  eg

Arabiskt Fullblod

Mlechaox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Rozkaox  pl

Arabiskt Fullblod

El Delemiox  hu

Arabiskt Fullblod

El Delemiox  eg

Arabiskt Fullblod

Hadla Iox  hu

Arabiskt Fullblod

Hadlaox

Arabiskt Fullblod

Bona Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Bagdadox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

El Bedaviox  sa

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Bonitaox

Arabiskt Fullblod

Perkulaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlanox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Gazellaox

Arabiskt Fullblod