Dziwaox  

Arabiskt Fullblod pl

Dziwa är ett sto som föddes 1922 i Polen.

Dziwa föddes upp av Stadnina Koni Janów Podlaski.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Dziwas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/(A)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Dziwa har följande avkommor i hästkatalogen:

Abu Mlechox  pl

Arabiskt Fullblod

Mlech Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Krzyzyk Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Krzyzykox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Zulejma IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Doraox  pl

Arabiskt Fullblod

Mlechox  pl

Arabiskt Fullblod

Rozkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Laniaox  pl

Arabiskt Fullblod

Al Nabiox  pl

Arabiskt Fullblod

Siglawiox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Kapusciankaox  pl

Arabiskt Fullblod

Pamelaox  pl

Arabiskt Fullblod

El-Kebir Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Laniaox  pl

Arabiskt Fullblod

Zulejmaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlanox  pl

Arabiskt Fullblod

Medwinox  pl

Arabiskt Fullblod

Handzarox  pl

Arabiskt Fullblod

Sierraox  pl

Arabiskt Fullblod

Bibiox

Arabiskt Fullblod

El-Kebir Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Sahara IIIox  pl

Arabiskt Fullblod

Pomponiaox  pl

Arabiskt Fullblod

Zaglobaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kadiszaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kalifox  pl

Arabiskt Fullblod

Fatmaox  pl

Arabiskt Fullblod