Enwer Beyox  

Arabiskt Fullblod pl

Enwer Bey är en hingst som föddes 1923 i Polen.

Enwer Bey föddes upp av Stadnina Koni Janów Podlaski.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Enwer Beys och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(gG)/(C)

Avkommor

Enwer Bey har följande avkommor i hästkatalogen:

Abu Mlechox  pl

Arabiskt Fullblod

Mlech Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Krzyzyk Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Krzyzykox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Zulejma IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Doraox  pl

Arabiskt Fullblod

Mlechox  pl

Arabiskt Fullblod

Rozkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Laniaox  pl

Arabiskt Fullblod

Al Nabiox  pl

Arabiskt Fullblod

Siglawiox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Kapusciankaox  pl

Arabiskt Fullblod

Pamelaox  pl

Arabiskt Fullblod

El-Kebir Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Laniaox  pl

Arabiskt Fullblod

Koalicjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Koheilan IVox  hu

Arabiskt Fullblod

Koheilan IIox  hu

Arabiskt Fullblod

Koheilan Adjuzeox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

91 Jussufox  hu

Arabiskt Fullblod

124 O'Bajanox  hu

Arabiskt Fullblod

O'Bajanox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

145 Gazlanox  hu

Arabiskt Fullblod

238 Amurathox  at

Arabiskt Fullblod

Amurathox  de

Arabiskt Fullblod

Tajar IVox  de

Arabiskt Fullblod

Koheil IIIox  de

Arabiskt Fullblod

Maltaox  pl

Arabiskt Fullblod

Handzarox  pl

Arabiskt Fullblod

Republikaox  pl

Arabiskt Fullblod