Gazella IIox  

Arabiskt Fullblod pl

Gazella II är ett sto som föddes 1/1 1914 i Polen.

Gazella II föddes upp av Jezupol.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Gazella IIs och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/(A)/gg/CC

Avkommor

Gazella II har följande avkommor i hästkatalogen:

Kohejlanox  pl

Arabiskt Fullblod

Medwinox  pl

Arabiskt Fullblod

Handzarox  pl

Arabiskt Fullblod

Hamiox  eg

Arabiskt Fullblod

Azjatkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Sierraox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejl-Nezdyox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Heraldykaox  pl

Arabiskt Fullblod

Bibiox

Arabiskt Fullblod

El-Kebir Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Hadudy Iox  at

Arabiskt Fullblod

Rozmaitaox  pl

Arabiskt Fullblod

Sahara IIIox  pl

Arabiskt Fullblod

Feruk-Chanox  iq

Arabiskt Fullblod

Sahara IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Abraox  pl

Arabiskt Fullblod

Anvilox  de

Arabiskt Fullblod

Padischahox  tr

Arabiskt Fullblod

Anusaox  de

Arabiskt Fullblod

Djeridox  de

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Goa IVox  de

Arabiskt Fullblod

Laniaox  pl

Arabiskt Fullblod

Al Nabiox  pl

Arabiskt Fullblod

Siglawiox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Kapusciankaox  pl

Arabiskt Fullblod

Pamelaox  pl

Arabiskt Fullblod

El-Kebir Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Laniaox  pl

Arabiskt Fullblod