Makataox  PASB 248

Arabiskt Fullblod pl

Makata är ett sto som föddes 1931 i Polen.

Makata föddes upp av Stadnina Koni Janów Podlaski.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Makatas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

Gg/?C
placeholder image

Avkommor

Makata har följande avkommor i hästkatalogen:

Fetyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Bakszyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Ilderimox  tr

Arabiskt Fullblod

Paradaox  pl

Arabiskt Fullblod

Rymnikox  pl

Arabiskt Fullblod

Krzywdaox  pl

Arabiskt Fullblod

Siglavy Bagdadyox  ro

Arabiskt Fullblod

Siglavy Bagdadyox  sy

Arabiskt Fullblod

Maltaox  pl

Arabiskt Fullblod

Handzarox  pl

Arabiskt Fullblod

Republikaox  pl

Arabiskt Fullblod

Gazella IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlanox  pl

Arabiskt Fullblod

Medwinox  pl

Arabiskt Fullblod

Handzarox  pl

Arabiskt Fullblod

Sierraox  pl

Arabiskt Fullblod

Bibiox

Arabiskt Fullblod

El-Kebir Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Sahara IIIox  pl

Arabiskt Fullblod

Abraox  pl

Arabiskt Fullblod

Anvilox  de

Arabiskt Fullblod

Padischahox  tr

Arabiskt Fullblod

Anusaox  de

Arabiskt Fullblod

Laniaox  pl

Arabiskt Fullblod

Al Nabiox  pl

Arabiskt Fullblod

Pamelaox  pl

Arabiskt Fullblod