Abraox  PASB 418

Arabiskt Fullblod pl

Abra är ett sto som föddes 1/1 1904 i Polen.

Abra föddes upp av Jezupol.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Abras och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(gG)/(C)
placeholder image

Avkommor

Abra har följande avkommor i hästkatalogen:

Anvilox  de

Arabiskt Fullblod

Padischahox  tr

Arabiskt Fullblod

Anusaox  de

Arabiskt Fullblod

Djeridox  de

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Goa IVox  de

Arabiskt Fullblod

Tajarox  de

Arabiskt Fullblod

Boa IIIox  de

Arabiskt Fullblod

Laniaox  pl

Arabiskt Fullblod

Al Nabiox  pl

Arabiskt Fullblod

Siglawiox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Kapusciankaox  pl

Arabiskt Fullblod

El Delemiox  hu

Arabiskt Fullblod

Gazella Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Pamelaox  pl

Arabiskt Fullblod

El-Kebir Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Hadudy Iox  at

Arabiskt Fullblod

Rozmaitaox  pl

Arabiskt Fullblod

Laniaox  pl

Arabiskt Fullblod

Hamiox  eg

Arabiskt Fullblod

Gazella Iox  pl

Arabiskt Fullblod