Abraox  PASB 418

Arabiskt Fullblod pl

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Abra's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Abra stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 5 generationer bakåt från Abra räknat.

mormorsmormorsmor
f.1840
Kohejl-Agjus - funnen i öknen av Count Juliusz Dzieduszycki.
Importerad till Jarczowce, Polen 1845.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Abra's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Abra stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 2 generationer bakåt från Abra räknat.

far
f.1895
farfar
f.1884
Importerad till Weil, Tyskland, 1893 som en gåva från den turkiska sultanen Abdul Hamid II.