Ratanxx  

Engelskt Fullblod gb

Ratan är en hingst som föddes 1841 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Ratans och hans stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Ratan en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen e från båda sina föräldrar (saknar svart anlag).

På lokus G, grey, har Ratan en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Ratan en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

----*----

Avkommor

Ratan har följande avkommor i hästkatalogen:

Buzzardxx  gb

Engelskt Fullblod

Blacklockxx  gb

Engelskt Fullblod

Whitelockxx  gb

Engelskt Fullblod

Hambletonianxx  gb

Engelskt Fullblod

Rosalindxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Corianderxx  gb

Engelskt Fullblod

Corianderxx  gb

Engelskt Fullblod

Wildgoosexx  gb

Engelskt Fullblod

Miss Newtonxx  gb

Engelskt Fullblod

Delpinixx  gb

Engelskt Fullblod

Highflyerxx  gb

Engelskt Fullblod

Countessxx  gb

Engelskt Fullblod

Tipple Cyderxx  gb

Engelskt Fullblod

King Fergusxx  gb

Engelskt Fullblod

Sylviaxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Pictonxx  gb

Engelskt Fullblod

Pictonxx  gb

Engelskt Fullblod

Smolenskoxx  gb

Engelskt Fullblod

Sorcererxx  gb

Engelskt Fullblod

Wowskixx  gb

Engelskt Fullblod

D'Éléonorexx  gb

Engelskt Fullblod

Dick Andrewsxx  gb

Engelskt Fullblod

Eleanorxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Selimxx  gb

Engelskt Fullblod

Selimxx  gb

Engelskt Fullblod

Buzzardxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Alexanderxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Pipatorxx  gb

Engelskt Fullblod

Pipatorxx  gb

Engelskt Fullblod

Queen Mabxx  gb

Engelskt Fullblod