Eleanorxx  

Engelskt Fullblod gb

Eleanor är ett sto som föddes 1798 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Eleanors och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus G, grey, har Eleanor en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Eleanor en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

----*----

Avkommor

Eleanor har följande avkommor i hästkatalogen:

Whiskeyxx  gb

Engelskt Fullblod

Saltramxx  gb

Engelskt Fullblod

Eclipsexx  gb

Engelskt Fullblod

Marskexx  gb

Engelskt Fullblod

Spilettaxx  gb

Engelskt Fullblod

Viragoxx  gb

Engelskt Fullblod

Snapxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Regulusxx

Engelskt Fullblod

Calashxx  gb

Engelskt Fullblod

Herodxx  gb

Engelskt Fullblod

Tartarxx  gb

Engelskt Fullblod

Cypronxx  gb

Engelskt Fullblod

Teresaxx  gb

Engelskt Fullblod

Matchemxx  gb

Engelskt Fullblod

Brown Regulusxx  gb

Engelskt Fullblod

Young Giantessxx  gb

Engelskt Fullblod

Diomedxx  gb

Engelskt Fullblod

Florizelxx  gb

Engelskt Fullblod

Herodxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Cygnetxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster till Junoxx  gb

Engelskt Fullblod

Spectatorxx  gb

Engelskt Fullblod

Horatiaxx  gb

Engelskt Fullblod

Giantessxx  gb

Engelskt Fullblod

Matchemxx  gb

Engelskt Fullblod

Cadexx  gb

Engelskt Fullblod

Syster 2 till Miss Partnerxx  gb

Engelskt Fullblod

Molly Longlegsxx  gb

Engelskt Fullblod

Babrahamxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Coles Foxhunterxx

Engelskt Fullblod