Flightxx  

Engelskt Fullblod ie

Flight är ett sto som föddes 1/1 1809 i Irland.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Flights och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Flight en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen e från båda sina föräldrar (saknar svart anlag).

På lokus G, grey, har Flight en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Flight en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Flight har följande avkommor i hästkatalogen:

Escapexx

Engelskt Fullblod

Commodorexx

Engelskt Fullblod

Tom Tugxx

Engelskt Fullblod

Herodxx  gb

Engelskt Fullblod

Legacyxx  gb

Engelskt Fullblod

Smallhopesxx

Engelskt Fullblod

Scaramouchxx

Engelskt Fullblod

Sto efter Blankxx

Engelskt Fullblod

Moll In The Wadxx  gb

Engelskt Fullblod

Highflyerxx  gb

Engelskt Fullblod

Herodxx  gb

Engelskt Fullblod

Rachelxx  gb

Engelskt Fullblod

Shiftxx  gb

Engelskt Fullblod

Sweetbriarxx  gb

Engelskt Fullblod

Black Susanxx  gb

Engelskt Fullblod

V Heroinexx

Engelskt Fullblod

Bagotxx  gb

Engelskt Fullblod

Herodxx  gb

Engelskt Fullblod

Tartarxx  gb

Engelskt Fullblod

Cypronxx  gb

Engelskt Fullblod

Marottexx  gb

Engelskt Fullblod

Matchemxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Travellerxx

Engelskt Fullblod

Old Heroinexx

Engelskt Fullblod

Heroxx  gb

Engelskt Fullblod

Cadexx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Spinnerxx

Engelskt Fullblod

Sto Efter Snapxx  gb

Engelskt Fullblod

Snapxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster till Regulusxx

Engelskt Fullblod