Maid Of Palmyraxx  

Engelskt Fullblod gb

Maid Of Palmyra är ett sto som föddes 1855 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Maid Of Palmyras och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus G, grey, har Maid Of Palmyra en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Maid Of Palmyra en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Maid Of Palmyra har följande avkommor i hästkatalogen:

Pyrrhus The Firstxx  gb

Engelskt Fullblod

Epirusxx  gb

Engelskt Fullblod

Langarxx  gb

Engelskt Fullblod

Selimxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Waltonxx  gb

Engelskt Fullblod

Olympiaxx  gb

Engelskt Fullblod

Sir Oliverxx  gb

Engelskt Fullblod

Scotillaxx  gb

Engelskt Fullblod

Fortressxx  gb

Engelskt Fullblod

Defencexx  gb

Engelskt Fullblod

Whalebonexx  gb

Engelskt Fullblod

Defiancexx  gb

Engelskt Fullblod

Jewessxx  gb

Engelskt Fullblod

Mosesxx  gb

Engelskt Fullblod

Calendulaexx  gb

Engelskt Fullblod

Palmyraxx

Engelskt Fullblod

Sultanxx  gb

Engelskt Fullblod

Selimxx  gb

Engelskt Fullblod

Buzzardxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Alexanderxx  gb

Engelskt Fullblod

Bacchantexx  gb

Engelskt Fullblod

Williamson's Dittoxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Mercuryxx  gb

Engelskt Fullblod

Hesterxx  gb

Engelskt Fullblod

Camelxx  gb

Engelskt Fullblod

Whalebonexx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Selimxx  gb

Engelskt Fullblod

Monimiaxx  gb

Engelskt Fullblod

Muleyxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Precipitatexx  gb

Engelskt Fullblod