Deodarxx  

Engelskt Fullblod

Deodar är ett sto som föddes 1871.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Deodars och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus G, grey, har Deodar en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Deodar en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Deodar har följande avkommor i hästkatalogen:

Master Richardxx

Engelskt Fullblod

Teddingtonxx  gb

Engelskt Fullblod

Orlandoxx  gb

Engelskt Fullblod

Touchstonexx  gb

Engelskt Fullblod

Vulturexx  gb

Engelskt Fullblod

Miss Twickenhamxx  gb

Engelskt Fullblod

Rockinghamxx  gb

Engelskt Fullblod

Electressxx  gb

Engelskt Fullblod

Energyxx

Engelskt Fullblod

Weatherbitxx  gb

Engelskt Fullblod

Sheet Anchorxx  gb

Engelskt Fullblod

Miss Lettyxx  gb

Engelskt Fullblod

Startxx

Engelskt Fullblod

Birdcatcherxx  ie

Engelskt Fullblod

Surpricexx

Engelskt Fullblod

Coteriexx  gb

Engelskt Fullblod

Cotherstonexx

Engelskt Fullblod

Touchstonexx  gb

Engelskt Fullblod

Camelxx  gb

Engelskt Fullblod

Banterxx  gb

Engelskt Fullblod

Emmaxx  gb

Engelskt Fullblod

Whiskerxx  gb

Engelskt Fullblod

Gibside Fairyxx  gb

Engelskt Fullblod

Lady Bettyxx

Engelskt Fullblod

Slanexx  gb

Engelskt Fullblod

Royal Oakxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Orvillexx  gb

Engelskt Fullblod

Miss Betsyxx

Engelskt Fullblod

Plenipotentiaryxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Whiskerxx  gb

Engelskt Fullblod