Octavianxx  

Engelskt Fullblod gb

Octavian är en hingst som föddes 1807 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Octavians och hans stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Octavian en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen e från båda sina föräldrar (saknar svart anlag).

På lokus G, grey, har Octavian en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Octavian en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Octavian har följande avkommor i hästkatalogen:

Striplingxx  gb

Engelskt Fullblod

Phoenomenonxx  gb

Engelskt Fullblod

Herodxx  gb

Engelskt Fullblod

Tartarxx  gb

Engelskt Fullblod

Cypronxx  gb

Engelskt Fullblod

Frenzyxx  gb

Engelskt Fullblod

Eclipsexx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Engineerxx  gb

Engelskt Fullblod

Lauraxx  gb

Engelskt Fullblod

Eclipsexx  gb

Engelskt Fullblod

Marskexx  gb

Engelskt Fullblod

Spilettaxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Locustxx  gb

Engelskt Fullblod

Locustxx  gb

Engelskt Fullblod

Mother Beechamxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Oberonxx  gb

Engelskt Fullblod

Oberonxx  gb

Engelskt Fullblod

Highflyerxx  gb

Engelskt Fullblod

Herodxx  gb

Engelskt Fullblod

Rachelxx  gb

Engelskt Fullblod

Queen Mabxx  gb

Engelskt Fullblod

Eclipsexx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Tartarxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Ranthosxx  gb

Engelskt Fullblod

Ranthosxx  gb

Engelskt Fullblod

Matchemxx  gb

Engelskt Fullblod

Pratt's Old Marexx  gb

Engelskt Fullblod

Sweepstakes Marexx

Engelskt Fullblod

Turners Sweepstakesxx  gb

Engelskt Fullblod

Spot Marexx

Engelskt Fullblod