Precjozaox  

Arabiskt Fullblod pl

Precjoza är ett sto som föddes 1869 i Polen.

Precjoza föddes upp av Satanów.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Precjozas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(g)/(C)
placeholder image

Avkommor

Precjoza har följande avkommor i hästkatalogen:

Jamriox  eg

Arabiskt Fullblod

Gessurox

Arabiskt Fullblod

Mabrukaox  eg

Arabiskt Fullblod

Latkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Iskander-Baszaox  pl

Arabiskt Fullblod

Batran-Agaox  eg

Arabiskt Fullblod

Armidaox  pl

Arabiskt Fullblod

Szumka IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Czajkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Gidyox  pl

Arabiskt Fullblod

Obejanox  pl

Arabiskt Fullblod

Szumka IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Bejankaox  pl

Arabiskt Fullblod

Burzymska IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Kanarysox  pl

Arabiskt Fullblod

Burzymska Iox  pl

Arabiskt Fullblod