Latkaox  

Arabiskt Fullblod pl

Latka är ett sto som föddes 1858 i Polen.

Latka föddes upp av Chrestówka.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Latkas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(e)/(g)/(C)
placeholder image

Avkommor

Latka har följande avkommor i hästkatalogen:

Iskander-Baszaox  pl

Arabiskt Fullblod

Batran-Agaox  eg

Arabiskt Fullblod

Armidaox  pl

Arabiskt Fullblod

Szumka IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Hajlanox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Polkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Czajkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Emirox  pl

Arabiskt Fullblod

Zairaox  pl

Arabiskt Fullblod

Gidyox  pl

Arabiskt Fullblod

Obejanox  pl

Arabiskt Fullblod

Szumka IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Hajlanox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Polkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Bejankaox  pl

Arabiskt Fullblod

Bejanox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Pruszynaox  pl

Arabiskt Fullblod

Burzymska IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Kanarysox  pl

Arabiskt Fullblod

Dzielfox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Persjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Burzymska Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Benisarox  sy

Arabiskt Fullblod

Antarkaox  pl

Arabiskt Fullblod