Minstrelxx  

Engelskt Fullblod

Minstrel är ett sto som föddes 1803.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Minstrels och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus G, grey, har Minstrel en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Minstrel en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Minstrel har följande avkommor i hästkatalogen:

Sir Peter Teazlexx  gb

Engelskt Fullblod

Highflyerxx  gb

Engelskt Fullblod

Herodxx  gb

Engelskt Fullblod

Tartarxx  gb

Engelskt Fullblod

Cypronxx  gb

Engelskt Fullblod

Rachelxx  gb

Engelskt Fullblod

Blankxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Regulusxx  gb

Engelskt Fullblod

Papillonxx  gb

Engelskt Fullblod

Snapxx  gb

Engelskt Fullblod

Snipxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster till Slipbyxx  gb

Engelskt Fullblod

Miss Clevelandxx  gb

Engelskt Fullblod

Regulusxx  gb

Engelskt Fullblod

Midgexx  gb

Engelskt Fullblod

Matronxx  gb

Engelskt Fullblod

Florizelxx  gb

Engelskt Fullblod

Herodxx  gb

Engelskt Fullblod

Tartarxx  gb

Engelskt Fullblod

Cypronxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Cygnetxx  gb

Engelskt Fullblod

Cygnetxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Young Cartouchxx

Engelskt Fullblod

Maidenxx  gb

Engelskt Fullblod

Matchemxx  gb

Engelskt Fullblod

Cadexx  gb

Engelskt Fullblod

Syster 2 till Miss Partnerxx  gb

Engelskt Fullblod

Pratt's Old Marexx  gb

Engelskt Fullblod

Squirtxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Mogulxx  gb

Engelskt Fullblod