Misfortunexx  

Engelskt Fullblod gb

Misfortune är ett sto som föddes 1775 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Misfortunes och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Misfortune en enkel uppsättning av av allelen e från sin far eller mor (saknar svart anlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Misfortune en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Misfortune en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Misfortune en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Misfortune har följande avkommor i hästkatalogen:

Duxxx  gb

Engelskt Fullblod

Matchemxx  gb

Engelskt Fullblod

Cadexx  gb

Engelskt Fullblod

Godolphin Arabian  ma

Berber

Roxanaxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster 2 till Miss Partnerxx  gb

Engelskt Fullblod

Croft's Partnerxx  gb

Engelskt Fullblod

Brown Farewellxx  gb

Engelskt Fullblod

Duchessxx  gb

Engelskt Fullblod

Portmores Whitenosexx  gb

Engelskt Fullblod

Godolphin Arabian  ma

Berber

Syster till Blazexx  gb

Engelskt Fullblod

Miss Slamerkinxx  gb

Engelskt Fullblod

Young True Bluexx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Oxford Dun Arabianxx  gb

Engelskt Fullblod

Curiosityxx  gb

Engelskt Fullblod

Snapxx  gb

Engelskt Fullblod

Snipxx  gb

Engelskt Fullblod

Flying Childersxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster till Soreheelsxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster till Slipbyxx  gb

Engelskt Fullblod

Foxxx  gb

Engelskt Fullblod

Gipsyxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Regulusxx  gb

Engelskt Fullblod

Regulusxx  gb

Engelskt Fullblod

Godolphin Arabian  ma

Berber

Grey Robinsonxx  gb

Engelskt Fullblod

Childers Marexx

Engelskt Fullblod

Bartlets Childersxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster 1 till True Bluexx

Engelskt Fullblod