Sto efter Cardinal Puffxx  

Engelskt Fullblod gb

Sto efter Cardinal Puff är ett sto som föddes 1/1 1777 i Storbritannien.

Sto efter Cardinal Puff föddes upp av Mr Price.

----*----
----*----

Kuriosa

Okänd färg

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Sto efter Cardinal Puffs och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

?e/?g/?C
placeholder image

Avkommor

Sto efter Cardinal Puff har följande avkommor i hästkatalogen:

Cardinal Puffxx  gb

Engelskt Fullblod

Babrahamxx  gb

Engelskt Fullblod

Godolphin Arabian  ma

Berber

Sachrissaxx  gb

Engelskt Fullblod

Hartleys Blind Horsexx  gb

Engelskt Fullblod

Flying Whiggxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Snipxx  gb

Engelskt Fullblod

Snipxx  gb

Engelskt Fullblod

Flying Childersxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster till Soreheelsxx  gb

Engelskt Fullblod

Parkers Lady Thighxx  gb

Engelskt Fullblod

Croft's Partnerxx  gb

Engelskt Fullblod

Grey Bloody Buttocksxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Tatlerxx  gb

Engelskt Fullblod

Tatlerxx

Engelskt Fullblod

Blankxx  gb

Engelskt Fullblod

Godolphin Arabian  ma

Berber

Amorettxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Crofts Partnerxx  gb

Engelskt Fullblod

Croft's Partnerxx  gb

Engelskt Fullblod

Bonny Lassxx  gb

Engelskt Fullblod

Bay Snipxx

Engelskt Fullblod

Snipxx  gb

Engelskt Fullblod

Flying Childersxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster till Soreheelsxx  gb

Engelskt Fullblod

Young Whiteneckxx  gb

Engelskt Fullblod

Godolphin Arabian  ma

Berber

Old Whiteneckxx  gb

Engelskt Fullblod