Barkaxx  

Engelskt Fullblod fr

Barka är ett sto som föddes 1918 i Frankrike.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Barkas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(eE)/(A)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Barka har följande avkommor i hästkatalogen:

Royal Eaglexx  fr

Engelskt Fullblod

Phoenixxx  fr

Engelskt Fullblod

Royal Hamptonxx  gb

Engelskt Fullblod

Hamptonxx  gb

Engelskt Fullblod

Princessxx  gb

Engelskt Fullblod

St Theodoraxx  gb

Engelskt Fullblod

St Simonxx  gb

Engelskt Fullblod

Dorotheaxx  gb

Engelskt Fullblod

Rheaxx  fr

Engelskt Fullblod

St Damienxx  gb

Engelskt Fullblod

St Simonxx  gb

Engelskt Fullblod

Distant Shorexx  gb

Engelskt Fullblod

Ripostexx  fr

Engelskt Fullblod

Scottish Chiefxx  gb

Engelskt Fullblod

Reveusexx  fr

Engelskt Fullblod

Brocanteusexx  fr

Engelskt Fullblod

L'Inconnuxx  fr

Engelskt Fullblod

Masquexx  fr

Engelskt Fullblod

Tyrantxx  gb

Engelskt Fullblod

Maskeryxx  gb

Engelskt Fullblod

Sylphinexx

Engelskt Fullblod

Brucexx  gb

Engelskt Fullblod

Souvenancexx

Engelskt Fullblod

Bric A Bracxx  gb

Engelskt Fullblod

St Serfxx  gb

Engelskt Fullblod

St Simonxx  gb

Engelskt Fullblod

Feroniaxx  gb

Engelskt Fullblod

Bide-A-Weexx  gb

Engelskt Fullblod

First Flightxx  gb

Engelskt Fullblod

Clarissimaxx  gb

Engelskt Fullblod