Chouiaxx  

Engelskt Fullblod fr

Chouia är ett sto som föddes 1925 i Frankrike.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Chouias och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

ee/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Chouia har följande avkommor i hästkatalogen:

St Justxx  fr

Engelskt Fullblod

St Frusquinxx  gb

Engelskt Fullblod

St Simonxx  gb

Engelskt Fullblod

Galopinxx  gb

Engelskt Fullblod

St Angelaxx  gb

Engelskt Fullblod

Isabelxx  gb

Engelskt Fullblod

Plebeianxx  gb

Engelskt Fullblod

Parmaxx  gb

Engelskt Fullblod

Justitiaxx  fr

Engelskt Fullblod

Le Sancyxx  fr

Engelskt Fullblod

Atlanticxx  gb

Engelskt Fullblod

Gem of Gemsxx  gb

Engelskt Fullblod

The Frisky Matronxx  gb

Engelskt Fullblod

Cremornexx  gb

Engelskt Fullblod

Mayfairxx  gb

Engelskt Fullblod

Barkaxx  fr

Engelskt Fullblod

Royal Eaglexx  fr

Engelskt Fullblod

Phoenixxx  fr

Engelskt Fullblod

Royal Hamptonxx  gb

Engelskt Fullblod

St Theodoraxx  gb

Engelskt Fullblod

Rheaxx  fr

Engelskt Fullblod

St Damienxx  gb

Engelskt Fullblod

Ripostexx  fr

Engelskt Fullblod

Brocanteusexx  fr

Engelskt Fullblod

L'Inconnuxx  fr

Engelskt Fullblod

Masquexx  fr

Engelskt Fullblod

Sylphinexx

Engelskt Fullblod

Bric A Bracxx  gb

Engelskt Fullblod

St Serfxx  gb

Engelskt Fullblod

Bide-A-Weexx  gb

Engelskt Fullblod