Kankanox  RASB 1119

Arabiskt Fullblod _su

Kankan är en hingst som föddes 1954 i Sovjetunionen (f.d.).

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Kankans och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

e?/gG/C?
placeholder image

Avkommor

Kankan har följande avkommor i hästkatalogen:

Korejox  _su

Arabiskt Fullblod

Kannox  fr

Arabiskt Fullblod

Dénoustéox  fr

Arabiskt Fullblod

Latifox  sy

Arabiskt Fullblod

Djaimaox  fr

Arabiskt Fullblod

Kitaox

Arabiskt Fullblod

Mourgadekox

Arabiskt Fullblod

Kebiraox  fr

Arabiskt Fullblod

Rixalinaox  gb

Arabiskt Fullblod

Raseemox  gb

Arabiskt Fullblod

Rasimox  gb

Arabiskt Fullblod

Rimox

Arabiskt Fullblod

Risslaox  gb

Arabiskt Fullblod

Berkox  gb

Arabiskt Fullblod

Risalaox  gb

Arabiskt Fullblod

Nagradaox  _su

Arabiskt Fullblod

Naseemox  gb

Arabiskt Fullblod

Skowronekox  pl

Arabiskt Fullblod

Ibrahimox  sy

Arabiskt Fullblod

Jaskolkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Nasraox  gb

Arabiskt Fullblod

Daoudox  gb

Arabiskt Fullblod

Nefisaox  gb

Arabiskt Fullblod

Rixalinaox  gb

Arabiskt Fullblod

Raseemox  gb

Arabiskt Fullblod

Rasimox  gb

Arabiskt Fullblod

Rimox

Arabiskt Fullblod

Risslaox  gb

Arabiskt Fullblod

Berkox  gb

Arabiskt Fullblod

Risalaox  gb

Arabiskt Fullblod