Korejox  RASB 23

Arabiskt Fullblod _su

Korej är en hingst som föddes 1939 i Sovjetunionen (f.d.) och dog 1958. Han blev 19 år gammal.

Korej föddes upp av Tersk.

----*----
 • Ras: Arabiskt Fullblod
 • Kön: Hingst
 • Mankhöjd: 151.0 cm
 • Färg: fux
 • Stofamilj:
  Polsk linje 17 (Rodania o.a.), generation 7 (Arab Pl)
 • Hingstlinje:
  Latif, generation 3 (AR)
 •  
 • Antal fulla led i katalogen: 3 generationer
 • Inavelskoefficient:0.195% (16 led)
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Korejs och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

ee/gg/CC

Avkommor

Korej har följande avkommor i hästkatalogen:

Kannox  fr

Arabiskt Fullblod

Dénoustéox  fr

Arabiskt Fullblod

Latifox  sy

Arabiskt Fullblod

Hamdani El Samraox  sy

Arabiskt Fullblod

A Hamdaniyah Simriyah av Fidanox  sy

Arabiskt Fullblod

Djaimaox  fr

Arabiskt Fullblod

Khouriox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Dame Tartineox  fr

Arabiskt Fullblod

Kitaox

Arabiskt Fullblod

Mourgadekox

Arabiskt Fullblod

Shueymanox  eg

Arabiskt Fullblod

Kebiraox  fr

Arabiskt Fullblod

Cheitanox

Arabiskt Fullblod

Kalifaox  fr

Arabiskt Fullblod

Rixalinaox  gb

Arabiskt Fullblod

Raseemox  gb

Arabiskt Fullblod

Rasimox  gb

Arabiskt Fullblod

Feysulox  eg

Arabiskt Fullblod

Risalaox  gb

Arabiskt Fullblod

Rimox

Arabiskt Fullblod

Astraledox  gb

Arabiskt Fullblod

Ridaaox  gb

Arabiskt Fullblod

Risslaox  gb

Arabiskt Fullblod

Berkox  gb

Arabiskt Fullblod

Seyalox  gb

Arabiskt Fullblod

Bukraox  gb

Arabiskt Fullblod

Risalaox  gb

Arabiskt Fullblod

Mesaoudox  eg

Arabiskt Fullblod

Ridaaox  gb

Arabiskt Fullblod