Madilaox  

Arabiskt Fullblod de

Madila är ett sto som föddes 1942 i Tyskland.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Madilas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

ee/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Madila har följande avkommor i hästkatalogen:

Lowelasox  yu

Arabiskt Fullblod

Koheilan Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Koheilan IVox  hu

Arabiskt Fullblod

Koheilan IIox  hu

Arabiskt Fullblod

124 O'Bajanox  hu

Arabiskt Fullblod

10 Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

214 Scherifeox  sy

Arabiskt Fullblod

Elegantkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Bakszyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Ilderimox  tr

Arabiskt Fullblod

Paradaox  pl

Arabiskt Fullblod

Gazella IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlanox  pl

Arabiskt Fullblod

Abraox  pl

Arabiskt Fullblod

Maddyox  pl

Arabiskt Fullblod

Rasim IIIox  gb

Arabiskt Fullblod

Rasimox  gb

Arabiskt Fullblod

Feysulox  eg

Arabiskt Fullblod

Risalaox  gb

Arabiskt Fullblod

Karimaox  pl

Arabiskt Fullblod

Farys Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Rusalkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Ramayanaox  gb

Arabiskt Fullblod

Nureddin IIox  gb

Arabiskt Fullblod

Rijmox  gb

Arabiskt Fullblod

Narghilehox  gb

Arabiskt Fullblod

Riyalaox  gb

Arabiskt Fullblod

Astraledox  gb

Arabiskt Fullblod

Ridaaox  gb

Arabiskt Fullblod