Rafflesox  

Arabiskt Fullblod

Polsk linje 17 (Rodania o.a.), generation 7 (Arab Pl)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Raffles's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Raffles stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.