Rafflesox  

Arabiskt Fullblod gb

  • 25%
  • 34.5%
  • 86.7%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Raffles's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av honom består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Raffles's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
75% 2 1:a led Skowronekox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1909
†1930
Polsk linje 8
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
50% 1 1:a led Rifalaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1922
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
37.5% 2 2:e led Ibrahimox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
f.1899
37.5% 2 2:e led Jaskolkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Alias Jaskółka, Jaskoulka, Yascoulka, Yaskolka
f.1891
Polsk linje 8
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Risslaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1917
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
18.75% 2 3:e led Heijerox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Hejir
f.1889
18.75% 2 3:e led Rymnikox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1876
18.75% 2 3:e led Epopejaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Alias Epopia, Epopya
f.1875
Polsk linje 8
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
18.75% 2 3:e led Faliteox Födelseland tr
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
12.5% 1 3:e led Berkox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1903
1875--10 - Basilisk
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Risalaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1900
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
9.38% 2 4:e led Derwiszox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1865
†1880
9.38% 2 4:e led Hamaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1868
9.38% 2 4:e led Liraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1868
Polsk linje 8
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
9.38% 2 4:e led Mesaoudox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1887
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
9.38% 2 4:e led Kortezox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1870
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Ridaaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1892
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Seyalox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1897
Polsk linje 16 (Selma o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Bukraox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1896
1875--10 - Basilisk
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Gontaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1855
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Yamama IIIox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Yemameh
f.1872
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Kreolkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1858
Polsk linje 8
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Carambaox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1863
4.69% 2 5:e led Azizox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1876
†1899
4.69% 2 5:e led Cercleox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1863
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Obejan Maciukox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1857
1811pl20 - Anielka
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Kohejlan Abu-Argubox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
4.49% 8 7:e led Zobeyniox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1844
3.13% 1 5:e led Sobhaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1879
Polsk linje 16 (Selma o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 2 6:e led Wazirox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Merzukox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1887
3.13% 1 5:e led Bozraox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1881
1875--10 - Basilisk
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Rose Of Sharonox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1885
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Ahmarox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1890
1875sa20 - Queen of Sheeba
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.78% 12 8:e led Szumka IIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1827
2.73% 4 7:e led Ghaziehox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1850
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Azizaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Heladaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1850
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Yamama IIox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Bint Ghazieh
f.1858
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Seglawi Ardzebiox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1852
2.34% 2 6:e led Obejan Srebrnyox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Alias Obejan II Srebrny
f.1851
2.34% 2 6:e led Harkanox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
Alias Harhan
2.34% 2 6:e led Iskander-Baszaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1851
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Gontaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1844
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Krytyka IIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1858
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Shueymanox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Sheeyman Al Sean, Shuwayman
f.1854
2.34% 2 6:e led Roxolanaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1852
1811pl20 - Anielka
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Zozulaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1850
Polsk linje 8
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.25% 8 8:e led Sununahox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Sanuna, Snunah
f.1830
2.25% 8 8:e led Barqox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
Alias Barak
1.68% 16 9:e led Hajlanox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
1.56% 1 6:e led Pharaohox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1876
1.56% 1 6:e led Rodaniaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1869
†1889
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Selma Iox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 16 (Selma o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Queen Of Sheebaox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
f.1875
†1901
1875sa20 - Queen of Sheeba
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Azrekox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1881
1.56% 1 6:e led Basiliskox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1875
†1891
1875--10 - Basilisk
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Hadbanox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
f.1878
1.39% 12 9:e led Polkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1808
1.37% 4 8:e led Yamamaox Födelseland eg
Egyptisk arab
f.1845
1.37% 4 8:e led Obeyniox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
1.17% 2 7:e led Abu Heilox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Abu-Hejl
1.17% 2 7:e led Batran-Agaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1844
1.17% 2 7:e led Batran-Agaox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
f.1836
1.17% 2 7:e led Harkaox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
Alias Harua, Usaymah
1.17% 2 7:e led Szumka IIIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1836
Polsk linje 46
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.17% 2 7:e led Bint Faras Naqadanox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1865
1.17% 2 7:e led Krolikox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
1.17% 2 7:e led Witoldox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1838
1.17% 2 7:e led Kokietkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1853
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.17% 2 7:e led Jerboaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Jerbou, Jeroba I
1.17% 2 7:e led Samhan Iox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
1.17% 2 7:e led Obejanox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1832
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.17% 2 7:e led Metkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Alias 303 Metka
f.1831
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.17% 2 7:e led Kobey-Hanox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
1.17% 2 7:e led Woloszkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1833
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.17% 2 7:e led Medinaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1844
1811pl20 - Anielka
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.17% 2 7:e led Armidaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1843
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.17% 2 7:e led Matkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 8
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.17% 2 7:e led Shueymaox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
f.1850
1.12% 8 9:e led Awdahox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Awdah Al Sharka
1.12% 8 9:e led Shurox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Shurr
1.06% 20 10:e led Gniadyox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
1.03% 12 9:e led Dzielfox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
0.88% 4 8:e led Kanarysox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1825
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.88% 6 8:e led Bejankaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1823
Polsk linje 39
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.84% 14 10:e led Polka Födelseland pl
Partbred Arab (Arabiskt halvblod)
0.78% 1 7:e led Koheilan Ajuz el Ibn Rodanox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Sheikh Mashlabox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Saqlawiyah-Jidraniyahox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Kuhayla Rodaniaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
0.68% 4 9:e led Al-'Arajox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
0.68% 4 9:e led Mahyubiox Födelseland eg
Egyptisk arab
f.1835
0.68% 4 9:e led Ghazala Ash Kharkaox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
0.59% 6 9:e led Fortunaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1827
Polsk linje 48
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.59% 4 9:e led Nezdy Srebrnyox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1832
Polsk linje 48
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.59% 2 8:e led Udayhaox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
0.59% 2 8:e led Sa'adox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
0.59% 2 8:e led Kara Szumka Födelseland pl
Partbred Arab (Arabiskt halvblod)
f.1824
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
0.59% 2 8:e led Samuelox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1838
Polsk linje 48
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod