Bay Boltonxx  

Engelskt Fullblod gb

Alias Brown Lusty

Fullblodsfamilj 37, generation 6 (FB E)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Bay Bolton's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Bay Bolton stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.