Quinta Ruban  

Holsteiner de

Stamm 104a, generation 18 (Holst)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Quinta Ruban's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Quinta Ruban stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.