Uman   11002

Svensk Ardenner se

1917se01 - Bläsa e.Maxwell, generation 6 (Ard Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Uman's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Uman stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.