Siglavy Bagdadyox  PASB 363

Arabiskt Fullblod ro

Alias Siglavi Bagdady

Polsk linje 5 (Milordka), generation 9 (Arab Pl)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Siglavy Bagdady's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Siglavy Bagdady stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.