Teacher  SWB 25927

Svenskt Varmblod (Halvblod) se

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Teacher's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Teacher stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.