Old Ladyxx  

Engelskt Fullblod gb

Fullblodsfamilj 24, generation 3 (FB E)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Old Lady's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Old Lady stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.