Old Ladyxx  

Engelskt Fullblod gb

  • 12.5%
  • 1.6%
  • 26.7%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Old Lady's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av henne består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Old Lady's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
62.5% 2 1:a led Pulleines Chestnut Arabianox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
50% 1 1:a led Sto efter Rockwoodxx Födelseland --
Engelskt Fullblod
Fullblodsfamilj 24
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
25% 1 2:e led Sto efter Helmsley Turkxx Födelseland --
Engelskt Fullblod
f.1689
Fullblodsfamilj 24
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
25% 1 2:e led Rockwoodxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Pulleine's Arabian
f.1695
12.5% 1 3:e led Helmsley Turkxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1675
12.5% 1 3:e led Sto efter Tregonwell's Natural Barbxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Lonsdale Tregonwell Barb
6.25% 1 4:e led Tregonwell's Natural Barb Födelseland --
Berber