Nils Dacke   94

Gotlandsruss se

Mina-familjen, generation 6 (Russ)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Nils Dacke's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Nils Dacke stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.