Nils Dacke   94

Gotlandsruss se

  • 1.758%
  • 14.5%
  • 93.3%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Nils Dacke's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av honom består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Nils Dacke's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
50% 1 1:a led Lotta Födelseland se
Gotlandsruss
f.1935
Mina-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
50% 1 1:a led Ducke Födelseland se
Gotlandsruss
f.1918
†1950
Rosa-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
25% 1 2:e led Ivan Födelseland se
Gotlandsruss
f.1910
†1935
25% 2 3:e led Ejmund Födelseland se
Gotlandsruss
f.1910
Gera-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
25% 1 2:e led Tor Födelseland se
Gotlandsruss
f.1915
Mina-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
25% 1 2:e led Lovan Födelseland se
Gotlandsruss
f.1929
Mina-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
25% 1 2:e led Docka Födelseland se
Gotlandsruss
f.1914
Rosa-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
18.75% 4 4:e led Gera Födelseland se
Gotlandsruss
f.1890
Gera-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
18.75% 2 3:e led Kristina Födelseland se
Gotlandsruss
f.1907
†1933
Mina-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
15.63% 2 3:e led Bella Födelseland se
Gotlandsruss
f.1893
†1912
14.84% 3 3:e led Frej Födelseland se
Gotlandsruss
f.1897
12.5% 1 3:e led Letta Födelseland se
Gotlandsruss
f.1922
Mina-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
12.5% 1 3:e led Algo Födelseland se
Gotlandsruss
f.1924
†1954
Stjärna-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
12.5% 2 4:e led Gullis Födelseland se
Gotlandsruss
f.1905
Gera-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
12.5% 1 3:e led Rosa Födelseland se
Gotlandsruss
f.1904
Rosa-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
9.38% 2 4:e led Mina Födelseland --
Gotlandsruss
Mina-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
9.38% 2 4:e led Skote Födelseland se
Gotlandsruss
f.1904
9.38% 4 5:e led Olle Födelseland se
Gotlandsruss
Alias Elfpers Olle
f.1880
†1915
7.81% 3 5:e led Felix Födelseland se
Gotlandsruss
f.1902
7.81% 2 4:e led Khediven Födelseland se
Färsingehäst
f.1876
7.81% 2 4:e led Russ-sto Födelseland --
Gotlandsruss
7.42% 3 4:e led Sara Födelseland se
Gotlandsruss
f.1890
6.25% 1 4:e led Fiasdotter Födelseland --
Gotlandsruss
6.25% 1 4:e led Reform Födelseland se
Gotlandsruss
f.1918
Stjärna-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
6.25% 1 4:e led Lilly Födelseland se
Gotlandsruss
f.1913
†1927
Stjärna-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
6.25% 1 4:e led Kron Födelseland se
Gotlandsruss
f.1906
4.69% 2 5:e led Susanna Födelseland se
Gotlandsruss
f.1900
Stjärna-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
4.69% 4 6:e led Russ-sto vid Liffride Födelseland se
Gotlandsruss
4.69% 2 5:e led Sto efter Adam Födelseland --
Gotlandsruss
4.69% 2 5:e led Gudmar Födelseland se
Gotlandsruss
f.1908
Freja 14-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
4.69% 4 6:e led Syrisk hingst från Aleppoox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
3.91% 2 5:e led Halimox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Böösens arab
f.1859
†1886
3.91% 2 5:e led Skånskt sto Födelseland se
Färsingehäst
3.13% 1 5:e led Ludde Födelseland se
Gotlandsruss
f.1913
Stjärna-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
3.13% 1 5:e led Jota Födelseland se
Gotlandsruss
Alias Iota
f.1911
†1933
Stjärna-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
3.12% 3 6:e led Stjärna Födelseland se
Gotlandsruss
f.1874
†1900
Stjärna-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
2.34% 2 6:e led Freja Födelseland se
Gotlandsruss
f.1896
Freja 14-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss
2.34% 4 7:e led Fia Födelseland --
Gotlandsruss
2.34% 2 6:e led Adam Födelseland se
Gotlandsruss
f.1898
1.95% 2 6:e led Knabstruperhingst från Widtsköfle Födelseland --
Knabstrupper
1.95% 2 6:e led Sto från Östra Färs Födelseland --
Färsingehäst
1.56% 1 6:e led Fix Födelseland se
Gotlandsruss
f.1907
1.56% 1 6:e led Sally Födelseland se
Gotlandsruss
f.1896
Stjärna-familjen
  Gotlandsrussets stolinjer, Gotlandsruss