Old Comet Brown  

Welsh Mountain (sekt A) gb

Alias Comet Brown, Comet

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Old Comet Brown's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Old Comet Brown stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.