Star I  WSB 248

Welsh Mountain (sekt A) gb

1886gb04 - Lady Mai, generation 2 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Star I's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Star I stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.