8 Koheilan IVox  

Arabiskt Fullblod

Polsk linje 34 (Semrie o.a.), generation 5 (Arab Pl)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av 8 Koheilan IV's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som 8 Koheilan IV stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.