8 Koheilan IVox  

Arabiskt Fullblod

8 Koheilan IV är ett sto som föddes 1923.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på 8 Koheilan IVs och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(e)/(gG)/(C)
placeholder image

Avkommor

8 Koheilan IV har följande avkommor i hästkatalogen:

Koheilan IVox  hu

Arabiskt Fullblod

Koheilan IIox  hu

Arabiskt Fullblod

Koheilan Adjuzeox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

91 Jussufox  hu

Arabiskt Fullblod

Jussufox  hu

Arabiskt Fullblod

El-Delemiox  at

Arabiskt Fullblod

124 O'Bajanox  hu

Arabiskt Fullblod

O'Bajanox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

O'bajanox

Arabiskt Fullblod

Manechieox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

145 Gazlanox  hu

Arabiskt Fullblod

Gazlanox  hu

Arabiskt Fullblod

23 Abdul Azizox  hu

Arabiskt Fullblod

17 Mersuch I-1ox  hu

Arabiskt Fullblod

Mersuch Iox  hu

Arabiskt Fullblod

Mersuchox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Schmad Kohailanox

Arabiskt Fullblod

Hamdani Semriox

Arabiskt Fullblod

37 Jussufox  hu

Arabiskt Fullblod

Jussufox  hu

Arabiskt Fullblod

60 Adjuzeox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

5 Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

Gazlan Iox  hu

Arabiskt Fullblod

22 O'Bajanox  hu

Arabiskt Fullblod

Koheilan-Raschidox  _uo

Arabiskt Fullblod

Koheilan-Raschidox

Arabiskt Fullblod

Semrieox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)