Kemirox  

Arabiskt Fullblod pl

Alias Sven Hedin

Kemir är en hingst som föddes 1905 i Polen.

Kemir föddes upp av Gestüt Weil.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Kemirs och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

eE/(A)/gg/CC

Avkommor

Kemir har följande avkommor i hästkatalogen:

Souakimox

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Smyrnaox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Sylphide Iox  de

Arabiskt Fullblod

Amurathox  de

Arabiskt Fullblod

Tajar IVox  de

Arabiskt Fullblod

Tajar IIIox  de

Arabiskt Fullblod

Obejaox  de

Arabiskt Fullblod

Koheil IIIox  de

Arabiskt Fullblod

Mehemed Aliox  hu

Arabiskt Fullblod

Selma Vox  de

Arabiskt Fullblod

Saidaox  de

Arabiskt Fullblod

Djeridox  de

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Sabalox  de

Arabiskt Fullblod

Seglaviox  de

Arabiskt Fullblod

Hamma IIox  de

Arabiskt Fullblod