17 Mersuch I-1ox  

Arabiskt Fullblod hu

Alias 17 Mersuch I

17 Mersuch I-1 är ett sto som föddes 1916 i Ungern.

17 Mersuch I-1 föddes upp av Bábolna.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på 17 Mersuch I-1s och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(G)
placeholder image

Avkommor

17 Mersuch I-1 har följande avkommor i hästkatalogen:

Mersuch Iox  hu

Arabiskt Fullblod

Mersuchox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Schmad Kohailanox

Arabiskt Fullblod

Hamdani Semriox

Arabiskt Fullblod

37 Jussufox  hu

Arabiskt Fullblod

Jussufox  hu

Arabiskt Fullblod

Mahmoud Mirzaox  sy

Arabiskt Fullblod

113 Aghil Agaox  hu

Arabiskt Fullblod

60 Adjuzeox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Koheilan Adjuzeox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Schechaox

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

5 Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

Gazlan Iox  hu

Arabiskt Fullblod

Gazlanox  hu

Arabiskt Fullblod

66 Jussufox  hu

Arabiskt Fullblod

22 O'Bajanox  hu

Arabiskt Fullblod

O'Bajanox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

30 Bagdadyox  hu

Arabiskt Fullblod

Koheilan-Raschidox  _uo

Arabiskt Fullblod

Koheilan-Raschidox

Arabiskt Fullblod

Semrieox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Koheilanox

Arabiskt Fullblod

Um Urkubox

Arabiskt Fullblod